Deo našeg velikog program za inkontinenciju (slabost bešike) su:
U
rin kese (različitih volumena, dužine creva itd)
U
rinari (sa ili bez produžetka, samolepljivih, lepak ili traka za urinare)
K
ateteri (silikonski, foley latex, lubrikovani, nelaton za jednokratnu upotrebu)
M
ušeme i podmetači (gumirana platna, mušemice za jednokratnu upotrebu)
L
opate i guske (plastične ili od rosfraja)
P
elene za odrasle (svih veličina, dnevne i noćne) itd

Inkontinencija