ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD

Proizvodi

USLOVI KORIŠĆENJA

OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi korišćenja internet stranica i poslovanja internet prodavnice Ortopedije - Novi Život sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) i našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Ortopedija - Novi Život može odbiti porudžbinu, odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe internet stranica ili ustanovi da su podaci na porudžbini nepotpuni odnosno netačni, naročito ukoliko se sa kupcem ne može stupiti u telefonski kontakt radi potvrde porudžbine.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj internet stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. 

Ortopedija - Novi Život se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih internet stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih internet stranica.

Ukoliko internet stranice pružaju mogućnost uspostavljanja veze do drugih internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih internet stranica, niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih internet stranica.

Usluge koje Vam pruža Ortopedija - Novi Život putem internet prodavnice ne uključuju troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim internet stranicama. Ortopedija - Novi Život nije odgovorna za troškove telefona, prometa podataka ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom porudžbine ili pregleda/pretraživanja internet stranica.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao kupca ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete proizvode od nas, u specijalizovanoj prodavnici, putem telefona ili internet prodavnice, kada popunjavate ankete ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO ih čuva na adekvatan način.

2. Koje podatke prikupljamo od Vas?

2.1. Kupovina u specijalizovanoj prodavnici i/ili online prodavnici ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT DOO

Vaši podaci su nam neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine, radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija.

U procesu kupovine putem internet prodavnice potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail). Nije neophodna registracija na sajtu kako bi se obavila kupovina. Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izvršenja ugovora o prodaji, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina i komunikaciju sa Vama.

2.2. Kontaktiranje sa ORTOPEDIJOM – NOVI ŽIVOT DOO – različite vrste upita (telefonom, e-mailom , putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita, ti podaci mogu obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o Vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom. Podatke prikupljene na ovaj način obrađujemo u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite.

2.3. Poseta sajtu ORTOPEDIJE – NOVI ŽIVOT DOO

Prilikom posete stranicama na sajtu ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO razmenjuju se različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete našim internet stranicama, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

   -  IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

   -  datum i vreme pristupa,

   -  ime i URL preuzete datoteke,

   -  internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa,

   -  pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg

      provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

  -  obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,

  -  obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice,

  -  procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

2.4. Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

2.5. Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

  -  tip/verzija pretraživača,

  -  operativni sistem koji se koristi,

  -  referrer URL (prethodno posećena stranica),

  -  hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

  -  vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da  nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

2.6. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka - komentare, video snimke, slike, lajkove…objavljuje operater. ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT DOO ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo.

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

Unutar našeg preduzeća, pristup podacima koje ste nam stavili na raspolaganje imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup Vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja. Kriterijume za period čuvanja podataka kreiramo u skladu sa svrhom. Ostali podaci o realizovanim kupovinama i kupcima čuvaju koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

5. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.

6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose? 

 • da Vam omogucimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke;
 • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku. Ukoliko je osnov zakon ili legitimni interes, ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;
 • da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da ORTOPEDIJI – NOVI ŽIVOT DOO više nisu potrebni Vaši podaci;
 • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

7. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 21.08.2019. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

 

KORIŠĆENJE INTERNET PRODAVNICE

Prodavac je Ortopedija - Novi život, a kupac je posetilac ovih stranica, punoletna i poslovno sposobna osoba, koja popuni elektronsku porudžbenicu, pošalje je prodavcu te izvrši plaćanje na bilo koji od ponuđenih načina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unešenih podataka prilikom kupovine.

Ortopedija - Novi život odgovorno tvrdi da će sve podatke koje je kupac prosledio koristiti u skladu sa Zakonom i isključivo u svrhu obrade i realizacije njegove porudžbine.

Po završetku procesa kupovine dobićete potvrdu porudžbine na e-mail adresu koju ste naveli u obrascu za kupovinu. Nakon toga ćemo Vas kontaktirati kako bismo još jednom potvrdili Vašu porudžbinu.

U slučaju bilo kakvih problema i nejasnoća prilikom procesa poručivanja, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: info@ortopedija.co.rs ili na tel. 011/7621-953, ponedeljak - petak  8.00 - 16.00 časova.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama.

Molimo Vas da svoje eventualno neslaganje sa uslovima, bilo u celosti ili delimično, u pisanom obliku dostavite pre svoje prve porudžbine na e-mail: info@ortopedija.co.rs.

 

UPUTSTVO ZA KUPOVINU

 • Prilikom pregleda proizvoda koje je moguće kupiti putem internet prodavnice, primetićete da ispod naziva i cene postoji dugme "dodaj u korpu". Kada kliknte to dugme proizvod se ubacuje u Vašu korpu. Moguće je više puta dodati isti proizvod u korpu.
 • U svakom trenutku omogućen Vam je pregled svih proizvoda koje želite da kupite. Jednostavnim klikom na ikonicu korpe u gornjem desnom uglu internet prodavnice otvarate stranicu na kojoj su prikazani svi proizvodi spremni za kupovinu.
 • Veoma lako možete obrisati proizvode iz korpe ili povećati/smanjiti broj željenih proizvoda. Kada ste spremni da izvršite kupovinu potrebno je samo da na stranici korpa kliknete dugme "Završi kupovinu". Nakon toga je neophodno da unesete podatke koji su neophodni za obavljanje porudžbine.
 • Obavezujemo se na privatnost Vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našoj internet prodavnici.
 • Ukoliko ste se predomislili u vezi kupovine i želite nešto da promenite, jednostavno se možete vratiti na stranicu korpa.
 • Posle odabira proizvoda i unošenja svih potrebnih podataka, potrebno je da kliknete na kružić koji se nalazi u crvenom polju, čime garantujete za tačnost podataka koje ste uneli i da ste upoznati sa obaveštenjem da Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu obrade Vaše porudžbine. Nakon toga biće omogućeno da kliknete na dugme „Pošalji“ čime potvrđujete kupovinu. Na taj način je Vaša porudžbina kompletirana i možete da očekujete da Vas kontaktira naš zaposleni zadužen za internet prodaju.
 • Prilikom svake porudžbine, naš zaposleni će Vas kontaktirati kako bi potvrdio porudžbinu sa vama.
 • Nakon potvrde narudžbine od strane kupca, narudžbina je neopoziva.
 • Obavezujemo se da naručene proizvode isporučimo ispravne i u predviđenom roku.
 • U slučaju bilo kakve promene obavezujemo se da Vas obavestimo prilikom telefonske potvrde narudžbine.
ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO BEOGRAD © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.